PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

Hirdessen színesben a Hírmondóban!

Egész évben színesben, kerettel, képekkel, változatlan árakon hirdethet a Hírmondóban Kedves Olvasónk!

A Hírmondó újság hirdetési díjai:

A/4 oldal:        30.000 Ft + Áfa 

1/2 oldal:         15.000 Ft + Áfa 

1/4 oldal:         7.500 Ft + Áfa

1/8 oldal:           3 750 Ft + Áfa

1/16-od oldal:   1.574 Ft + Áfa

Apróhirdetés: 1/32 oldalnyi felület, maximum 10-es betűmérettel: 787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)

Online hirdetés: 2.000,-Ft/hó

A lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. Az olvasók postai kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. A lapzárta időpontja a kiadást megelőző hónap közepe.

A hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu

Kiemelt hírek, események

Elköszönő szép üzenet...

5 hónappal ezelőtt

 

Kedves Olvasók!

Sokszor volt szerencsém Önöket így megszólítani, mióta a Hírmondó szerkesztésére méltónak találtak Szegedi Róbert, Küller János polgármester urak és testületeik, de legfőképpen Önök az újság Olvasói, falunk lakói. Voltak nehéz időszakok az újság fennállása alatt, mikor nem volt módom szeretett feladatommal foglalkozni, és Önöket szolgálni, mivel akkor más szelek fújtak….  Most is egy hasonló időszak következik, mely eljövetelével úgy érzem nem tudnám feladatomat az Önök érdekében 100 százalékon végezni. Persze, botorság lenne kijelenteni, hogy ez bármikor is sikerült volna, de a célom, célunk ez volt.  Fentiek részben indoklásként írtam, mivel 2019. október 16-i hatállyal megbízatásomról a mai napon lemondtam.

Kérem, búcsú írásként engedjenek meg nekem egy kis történelmi visszatekintést.

Már a Hírmondó megszületésénél is volt szerencsém jelen lenni és szerkesztésében tevékeny módon részt venni. Szegedi Róbert polgármester úr és akkori testülete indította el a lapot, még a 90-es évek közepén. Szegedi Katalin tervezte a lap első fejlécét. Ez a művészeti alkotás 2010-ig fémjelezte a lapot, megadta stílusát. Ekkor még fekete-fehér volt a kiadvány és a költségek alacsonyabb szintje okán még havonta meg lehetett jelentetni.

2002-től 2006-ig más vette át a lap szerkesztését. Erről az időszakról ezen felületen nem kívánok nyilatkozni.

2006-tól négy évig ismét én szerkeszthettem a lapot, akkor képviselőként. Szép időszak volt!

2010-től ismét más kapott megbízást a szerkesztésre. Az akkori polgármester és testülete „színesre” váltott és elhagyták a lap hagyományos fejlécét. Ez az időszak kb. két évig tartott. A költségek magas szintje és az anyagi források kiapadása után 2012-ben (a lemondások okán belépő új képviselőként) újra megbízást kaptam a lap szerkesztésére. Mivel nem tehettünk mást, azt a döntést hoztuk, hogy vissza kell térni a fekete-fehér kiadásra és a két havonkénti megjelenést kell alkalmazni. Később, mikor -a most távozó testület erőfeszítéseinek és döntésének köszönhetően- lehetőség nyílt rá, újra színesben jelent meg a lap.  A tavalyi külcsín frissítés óta abban a formában kerül az Önök postaládájába a Hírmondó, ahogy a legutóbbi szám is. A lap új, szép kinézete ifj. Kónya Gábor úrnak köszönhető. A színes kiadás magas költségei miatt továbbra is nagyjából kéthavonta jelent meg a lap. Később a testület hozzájárult a Hírmondó újság weboldalának 2015. májusától történő elindításához. Azóta segíti Önöket ez a - részemről pluszként vállalt, de nagy örömmel végzett, folyamatos munkával „üzemeltetett”- internetes orgánum az információkhoz való hozzájutásban.

Köszönöm mindenki segítségét, aki a lap és az online oldal létrehozásában, működtetésében valaha is a segítségemre volt. Ezen belül azon testületek, polgármesterek szíves támogatását is köszönöm, melyek idején volt szerencsém szerkeszteni a Hírmondót.

Külön köszönetem fejezem ki Kónya Gábor úrnak, a több, mint egy évtizedes támogatást, melyet személyében és falunkban működő nyomdája által nyújtott a lap megjelenéséhez.

Köszönöm az intézmények, társ-szervek vezetőinek, dolgozóinak, a hivatal munkatársainak segítőkész hozzáállását. Köszönöm a társadalmi és egyéb egyesületek tagjainak, vezetőinek közreműködését a lap kiadásában.

Bízom abban, hogy a következő időszakban még magasabb szinten fogják Önöket tájékoztatni. Erre garancia lehet az új testület velem és a most távozó testülettel szembeni múltbeli elvárásai. Remélem, hogy még az ezeket az elvárásokat is meghaladó szinten működik majd falunkban a nyilvánosság.

 

Üdvözlettel!

Windisch László

Főszerkesztő

Pilisborosjenő, 2019. október 15.

 

 

Szociális tüzifa

6 hónappal ezelőtt

Pilisborosjenő Önkormányzata az idén is pályázott szociális tüzifára. Ennek eredményeképpen a szállítók  megkezdték a még nagyobb szálakban lévő fa kiszállítását az önkormányzat telephelyére. Itt az önkormányzat munkásai a tüzfát apróbb darabokra vágják, felhasogatják. Így, tüzelésre készen kerül ki a rászorultakhoz.

WL

 

 

Petőfi utca? Aszfaltozva!

6 hónappal ezelőtt

A lakók nagy örömére, pár hete elkészült a Petőfi utca aszfaltozása. A vállalkozó szó szerint éjjel nappal dolgozott a kivitelezésen, mivel az őszi megrendelések sokasága miatt az aszfalt szállítója csak késő este tudta szállítani az anyagot. 

Remélhetőleg, az új burkolat sokáig fogja szolgálni a Petőfi utcában élőket!

Windisch László

 

 

MEGKEZDŐDÖTT! ZEBRA I. ÜTEM

6 hónappal ezelőtt

Nagyobb méret eléréséért kattintson a Tovább szövegre!

 

 

Rendelési idő, helyesen

6 hónappal ezelőtt

Kedves Olvasók! A legutóbbi Hírmondóban, nyomdatechnikai okból, tévesen jelent meg Dr Csányi Márta rendelési ideje. Ezúton kérünk elnézést és alább közöljük a helyes redelési időket.

A SZERDAI RENDELÉS MEGSZŰNT!

Címkék: aktuális döntések, események, friss, programok

Több bejegyzés

KÉPGALÉRIÁK

Események

Természetes értékeink

Archívum

Zöldhulladék elszállítás

3 évvel ezelőtt

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2016. november 12-én az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft zöldhulladék és biohulladék szállítást végez.

A zöld és biohulladékot az ingatlantulajdonos 0.5 m3-t meg nem haladó mennyiségben, hulladékzsákban, vagy legfeljebb 1 méteres darabokra vágva és kötegelve helyezheti az ingatlana elé.

A gyűjtést egy időben több helyszínen kezdik meg, ezért a gyűjtési napon reggel 7:00 órára kérjük kihelyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé.

A gyűjtés – szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Amennyiben idegen anyagot találnak, a zsákokban úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadhatják. A zöldhulladékot zsákosan szállítják el, s a zsákot nem adják vissza.

A 0,5 m3-t meghaladó mennyiséget, egyszeri alkalommal az Érd, Sas utca 2.szám alatti hulladékudvarban a lakosoktól térítésmentesen átvesszük.

Tisztelettel:

Hegedűsné Dr. Hovánszki Tímea

 

 

A népszavazás helyi eredménye

3 évvel ezelőtt

Sportágválasztó

3 évvel ezelőtt

 

 

Útépítés

3 évvel ezelőtt

Néhány napja készült el az Ezüsthegyi út alsó részének útépítése.

Az Ezüsthegyi út felső szakasza, egészen a Kevélyhegyi útig a közeljövőben fog megépülni.

Íme a kész út:

:

 

( Foto: Wéel)

 

 

NÉPSZAVAZÁS

4 évvel ezelőtt

 

 

Beszámoló

4 évvel ezelőtt

 

 

 

Beszámoló

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének

2016. szeptember 22-én tartott üléséről

 

Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2016. 09. 22. 17 óra

 

A testületi ülés némi késéssel indult. Volt, aki előre jelezte várható késését.

Küller János megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a Testület hat fővel határozat képes. Jakab Csaba később érkezik. ( Előre jelezte.)

Az ötös és a hetes, kilences napirendi pont levételre került a tárgyalandó témák közül. A 14-es pont után egy SZSZB választási tag döntést kell meghozni.

Egyhangú igennel elfogadva

 

1. Tájékoztató határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Küller János polgármester

Küller: 103-110-es határozatokig való beszámolás a tájékoztató tartalma. A 110-esre vonatkozóan: M0. Ma jött meg az anyag. Akit érdekel itt elolvasható, betekinthető. 15-nap van rá. Ha lenne észrevétele valakinek kérem jelezze.

Egyhangúlag elfogadva

 

2. Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez 

Előterjesztő: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző

Küller: januárban be kell vezetni ezt a rendszert.

A pályázati forrás elegendő erre a célra.

Jegyző: Azon önkormányzat, mely még nem kezdte el a rendszer kiépítését, nincs esélye a januári bevezetésre. Eléggé bonyolult az átállás.

Küller: képzések szükségesek. Novembertől indulnak a tanfolyamok a dolgozók részére.

Egyhangúlag elfogadva!

 

3. Szociális tűzifa igénylési pályázat önrészének biztosítása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán és Vnyk. Bizottság)

 

Küller:Ez az akció minden évben van, az idén ráadásul kibővített tartalommal lesz.

Bizonyos kritériumoknak meg kell felelni a jelentkezőknek. Sajnos mindig több jelentkező van, mint ahányan kaphatnak fát. Az idén is rá szorultsági alapon kerül kiosztásra a tüzelő.

Varga-Peltzer: a bizottságok támogatták!

Egyhangúlag elfogadva!

 

4. Pilisborosjenő Településrendezési eszközei felülvizsgálata (2015) kapcsán területrendezési hatósági eljárás elindítására Képviselő-testületi határozat meghozatala

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Felmerültek olyan problémák, melyeket orvosolni kell. Nem megfelelő ingatlan használatok vannak a falu területén. Kaotikus állapotok vannak. A Szab: Terv. –hez is kell ezt a részt rendezni.

A határozatban szereplő cég adta a legjobb ajánlatot. Ők olyan információk birtokában vannak már, hogy garantálható a határidőre való elkészülés. Szerződést kell kötni ennek a feladatnak az ellátására.

Peltzer: konkrétan meg van nevezve néhány terület.

Küller: nem csak ezekről van szó. Például: amikor szántották a területeket kialakult egy kis különálló terület. Ez idővel erdő lett.

Ezeket a kis területeket ki kell vonni az erdő besorolásból, szántónak kell minősíteni, de helyettük ugyanennyi területet kell erdőnek minősíteni.

Tulajdonképpen területcserékről van szó.

Döntés: egyhangú igen

 

5. Lazaréti ingatlant terhelő önkormányzati jelzálogjog rangsorcseréje

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

ELHALASZTVA!

 

6. A Pilisborosjenő, Tücsök utcai rész vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Ez a döntés a 27-es táblára vonatkozik. Jelenleg még nem történt meg a belterületbe-vonás. Valószínűleg első körben nem is fog. Tulajdonosi határozatlanságok vannak a terület felső részén. Két tulajdonos újabb és újabb problémákat vesz elő. Ezt a hétvégét szabtam határidőnek. Ha nem tudnak dönteni, kimaradnak a belterületbe vonásból.

Ezen a területen az önkormányzat lesz a közmű beruházója. El kell indítani a tervezést.

Varga: PÜB tárgyalta, javasolja elfogadásra.

Szennyvíz, ivóvíz, létesítési engedélyek beszerzése szükséges.

Egyhangúlag elfogadva!

 

7.  2201 hrsz. telek ingatlanból magánszemély felajánlása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

ELHALASZTVA!

 

8. AURA őrzésével kapcsolatos biztonságtechnikai megállapodás

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Szeptember 1-től ténylegesen is a falu tulajdona lett az ingatlan.

Az első időben a Pilis Security figyelte az épületet.

Javaslom a  folytatólagos megbízást. Már volt is riasztás, amelyet ők ellenőriztek le. Ez szerencsére téves jelzés volt.

Kellene egy gondnok is. Javaslom azt a személyt, aki eddig is ellátta ezt a feladatot. Falubeli. Felvettem a kapcsolatot vele. Vállalná a feladatot.

Bruttó 50.000,-Ft / hó  lenne a díjazása.

Tehát két szerződésről kellene dönteni. A Pilis Sec. és a gondnoki.

27ezer Ft lenne az őrzési díj havonta.

Döntés:

Egyhangú igen

 

9. Pilisborosjenő 705/23-24 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra kötött adásvételi szerződések módosítása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

ELHALASZTVA!

 

10. Szennyvíztisztító kapacitás bővítésre vonatkozó KEHOP 2.2.2. pályázati felhívással kapcsolatos konzorciumi megállapodás

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Erre a pályázatra várunk a választások óta. Gyakorlatilag benne vagyunk a támogathatói körben.

Kapcsolatban vagyunk a pályázat kezelőjével.

Gyorsan több nyilatkozatot kell tennünk ezzel kapcsolatban.

Sajnos több hiba van az „elődök”  által előkészített anyagban. Nem megfelelő adatokat vittek be.

Az elmúlt másfél évben az illetékes hatóságokat és szerveket kellett megkeresni. Nem sok sikerrel. Ma kaptam olyan infót, hogy van erre egy kormányrendelet, mely útmutatást ad az ilyen esetekre. Úgy kell megoldani a szennyvízelvezetést, hogy évtizedekig ne legyen probléma.

Nem szükséges önerő a pályázathoz.

Egyhangúlag elfogadva!

 

11. Pilisborosjenő 024 hrsz-ú táblának településrendezési szerződéssel nem érintett részének kisajátítása és a szerződés területi hatályának módosítása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

(Zárt!)

 

12. 169/2015. (IX. 24.) KT határozat módosítása (zárt)

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

13. Magánszemély termőföld vásárlásának támogatása (zárt)

Előterjesztő: Küller János polgármester

 

14. Önkormányzati dolgozó családjának temetési segélye (zárt)

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán és Vnyk. Bizottság)

 

Pilisborosjenő, 2016. szeptember 8.

 

Windisch László

Főszerkesztő

 

Vegyük észre!

5 évvel ezelőtt

Évekig ezt a képet láthatta a falunkba érkező:

 

Ma ez a kép fogadja a hazatérőt, látogatót:

Folyik a Budai úton lévő régi Tüzép telep nagytakarítása. Az évekig itt tárolt építési és egyéb törmeléket végre elszállítják innen és a felszabadult telket az önkormányzat más, hasznos célra fogja használni.

 

 

A Pilisborosjenői Tűzoltó Egyesület elmúlt esztendejéről

5 évvel ezelőtt

Kedves Falutársaim!

Egy év elteltével néhány mondatban szeretnék beszámolni falunk érdeklődő lakóinak a Pilisborosjenői Tűzoltó Egyesület elmúlt esztendejéről.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt évek legeseménytelenebb évét zártuk. Ez részben talán falunk lakóinak nagyobb odafigyelése eredményezte, mind a lakásban való fűtésnél, mind a kerti tüzeléseknél. Valószínűleg a csapadékos időnek köszönhető, hogy nem lettünk riasztva erdőtüzekhez, sem Pilisborosjenőn, sem Ürömben.

Címkék: archív

Több bejegyzés

Tudta hogy...?

  • Pilisborosjenő lakossága: 3650 fő, belterülete: 124 ha, külterülete: 800 ha.
  • A település határától nem messze épült fel az Egri csillagok című film forgatása során használt díszlet-vár, amely még ma is megvan
  • A Pilisborosjenő északnyugati határában lévő Mackó-barlang már a jégkorszakot követően menedéket adott az embernek.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu condimentum est. In mattis odio non elit fermentum porttitor. Nam et felis quis dui vestibulum faucibus. Curabitur molestie rutrum porta. Mauris cursus, nisl quis tincidunt auctor, mi neque facilisis nisl, quis adipiscing elit magna eget libero. Nam imperdiet pretium dolor, in mattis lectus sodales luctus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.

Máltaiak lettünk

A helyi Jótékonysági csoport, mely több mint 25 éve működik, csatlakozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz. Így az új nevünk: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pilisborosjenői Csoportja.

A csoportunk 10 önkéntes tagból áll, mely munkát ellenszolgáltatás nélkül végezzük. Feladataink az adományok átvétele, továbbítása, együttműködve a Pilisborosjenői Család és Gyermekjóléti Szolgálattal az ország területén kialakuló nehéz vagy katasztrofális események enyhítése, segítség nyújtása.

A csatlakozásra azért volt szükség, mert a lehetőségeink, begyűjtött adományaink mennyisége meghaladta a helyi igényeket. Azt akarjuk, hogy irányítással, segítséggel el tudjuk juttatni a rászorulóknak azt a többletet, amit helyben nem használunk fel.

 Ilyen katasztrófa volt 2010 júniusában a Bódva árvize, mely különösen sújtotta Edelényt. Sok-sok ember a hajlékát, bútorait, ruházatát, féltve őrzött tárgyait elvesztette. Meghirdettük a gyűjtést, és szerencsénkre az iskolai évnek vége volt. Engedélyt kaptunk az iskolai aula, folyosók, végül egy tanterem használatára. Hihetetlen mennyiségű adomány gyűlt össze. Bútor garnitúrák, ágyak. székek, 3 tűzhely, 2 mosógép, sok-sok kisgép, edények, tányérok, ruhák és még tudnám sorolni. Egy hatalmas kamion megtelt teljes magasságig. Bár kételkedtem, de minden befért.

Egy helyi vállalkozó megrendelt egy óriás kamiont, és a teljes szállítási költséget kifizette.

Ezt azért írtam le, mert a jó szándék, és az összefogás nagyon sokra képes.

Elsősorban a helyi, de ha az ország különböző pontjairól megkeresnek bennünket, lehetőségeink szerint eleget teszünk a kéréseknek, sajnos az elszállítás a legnagyobb nehézség, mivel az anyagi költség.

Működési helyünk, a volt iskola egykori tornaszobája.

Nyitvatartási időnk: Nagycsaládosoknak: szerdánként 18-30 - 20 óráig

                                    Lakosságnak: szombatonként: 08- 10 óráig

 

Továbbra is várunk tiszta, nem rongyos textíliákat, használati eszközöket, működő háztartási gépeket, szerszámokat. Bútorokat helyhiány miatt nem tudunk tárolni, de keresünk új gazdát.

Szállítási segítséghez hívható telefonszám: 06 30 415 2897

                                     

                                                         Heves Ilona

                                                      Csoportvezető

Kedves Olvasó!

Az agusztus 20-i ünnepség videójáért kattintson ide

Az akikre büszkék lehetünk sorozat I. részéért kattintson ide

Az Akikre büszkék lehetünk sorozat II. része ide kkatintva érhető el.

Az Akikre büszkék lehetünk sorozat III. része ide kattintva érhető el

A Budai útról készűlt új videóért kattintson ide

A Polgárőrség 25 éves évfordulós rendezvényének videója: katt ide

 Polgármesteri névsor,

Pilisborosjenő

 

Selmeczi László 1990-1992

Szegedi Róbert 1992-1994

Szegedi Róbert 1994-1998

Szegedi Róbert 1998-2002

Küller János 2002-2006

Küller János 2006-2010

Paksi Imre 2010-2014

Küller János 2014-2019

 

Kattintson a felső képre! 

Keresés

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!