PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

 Kedves Olvasók!

Legutóbbi számunk kihordását a Posta alvállalkozója végezte. Amennyiben valamely ingatlanra nem történt meg a lap kézbesítése, nem kapták meg az augusztus-szeptemberi számot, kérjük, hogy a szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu e-mail címen jelezzék azt. A lehetőségekhez mérten igyekszünk a hiányt pótolni. A vállakozóhoz történő reklamációhoz is szükséges az Önökjelzése, hogy mely területeken nem kaptak egy (!) példányt a mostani lapból.

Az újság virtuális száma olvasható, letölthető honlapunkról, a jobboldali sávban a Letöltés ablakban érhető el.

Hirdessen színesben a Hírmondóban!

Egész évben színesben, kerettel, képekkel, változatlan árakon hirdethet a Hírmondóban Kedves Olvasónk!

A Hírmondó újság hirdetési díjai:

A/4 oldal:        30.000 Ft + Áfa 

1/2 oldal:         15.000 Ft + Áfa 

1/4 oldal:         7.500 Ft + Áfa

1/8 oldal:           3 750 Ft + Áfa

1/16-od oldal:   1.574 Ft + Áfa

Apróhirdetés: 1/32 oldalnyi felület, maximum 10-es betűmérettel: 787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)

Online hirdetés: 2.000,-Ft/hó

A lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. Az olvasók postai kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. A lapzárta időpontja a kiadást megelőző hónap közepe.

A hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu

Kiemelt hírek, események

Az ápolt környezetért

5 nappal ezelőtt

A Pilisborosjenői Önkormányzat Falugondnokságának  kezenyomát dícséri a Fő út-Mester utca találkozásánál megalkotott virág és növényzet-sziget.

Egy dézsában gyünyörű őszi virágokat ültettek, a kis földsávba elfért még több lombhullató bokor, tuja és egyéb várágok, melyek tavasszal majd még szebbek lesznek.

A híd korlátját -biztonsági okból-  jól látható színű festékkel varázsolták újjá.

Köszönet jár gondos munkájukért!

Windisch László

 

 

Elismerés

9 nappal ezelőtt

Kiemelkedő eseménynek lehetett  szem és fültanúja Szigeszentmiklósi Sportcsarnok közönsége tegnap, 2018. november 4-én. Átadták az idei Für das Ungarndeutschtum der Region Nord díjat. Ez az elismerés azoknak a polgároknak, egyesületeknek köröknek adható, melyek a legjobb munkát végezték a Német Nemzetiségért Magyarországon.

Az idén a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Dalkör, a Singkreis és az énekkar harmonikása Reichardt Ferenc kapta ezt a díjat.

A dalkör előadást is tartott négy, német dalt énekeltek el a közönség nagy örömére. A díjátadás színvonalas músor keretében zajlott. Felléptek az Észak-Magyarországi német nemzetiség falvakból, városaiból érkezett előadók. Színpompás tánc és fűvószenekari előadás is szórakoztatta a megjelenteket.

Beszédet mondott  Szabó József Szigetszentmiklós polgrámestere, Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Schubert Olívia a Magyarországi Németek Országos Szövetségének elnöke, Ritter Imre az Magyarországi Németek Északi Régiójának elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő.

Windisch László

 

  

 

NOVEMBER 4.

10 nappal ezelőtt

Dicsőség a Hőseinknek…

 

Ezen a verőfényes vasárnapon is,

mint ahogy minden vasárnap

megkondultak a templomok harangjai,

de ma, ezen a november negyedikei vasárnapon

az 56-os forradalom leverésének emléknapján,

mintha keservesebben kongtak volna!

Ezen a vasárnapon, mintha

angyali hangok azt  sugallták volna,

hogy ember állj meg egy percre,

ne rohanj, ne legyél közömbös,

vedd le kalapodat, szavak nélkül tisztelegj

az 56-os szabadságharc hősei előtt,

gyújtsál gyertyát emlékükre, dicsőségükre!

Az igaz, hogy a  szabadságharcot vérbe

fojtották ellenséges erők,

de 89-ben végül még is sikerült

függetlenségünket elérni,

csak nehogy abban a hitben ringassuk

magunkat , hogy a szabadságunkat

sikerült végleg kivívni!!

Szabadságunkért ma is naponta harcolni kell,

mert az Ördög nem alszik!

Az Ördög, csak arra  vár ,

hogy elsötétüljön az elménk

és ne tudjunk ellenállni a kísértésének,

hamis csábításának, igéreteinek!

 

A magyar nemzet kitartó és

nem hagyja  nehezen kivívott szabadságát eltiporni.

 

Lebegjen hát lelki szemeink előtt naponta,  a

Nemzeti Múzeumban díszelgő,

56-os szabadságharc vándor zászlaja,

és emlékeztessen minket arra,

hogy a ma emberének is küldetése van a földön

és Isten parancsolatait  igyekezzünk betartani!

 

Dicsőség a Hőseinknek!!!

 

Kelt 2018 november 4-én, írta Gönczy Zsuzsánna Anna

 

 

Köszönjük!

14 nappal ezelőtt

Kedves Olvasók!

Pilisborosjenő Önkormányzatához a Kevélyhegyi út felújításának befejezése után köszönő levél érkezett:

Az Önkormányzat jól eső érzéssel fogadta és ezúton megköszöni  a lakók dícséretét.

 

Fenti levél újabb lendületet ad a további munkához önkormányzatunknak. 

Emlékeztetőül közöljük az utóbbi időszakban megújúlt, szilárd burkolatúvá épített, vagy felújított útjaink listáját:

Erdő utca,

Vár utca,

Várhalom utca,

Temető utca,

Rózsa utca,

Patak utrca,

Szent István utca,

Kevélyhegyi út,

Agyagbánya utca,

Ezüsthegyi út eleje,

Búza utca,

Iskolai gyalogosút

József Attila utca alsó szakasza ( a Meditop Kft.  jóvoltából)

Az utcák felújítása, megépítése során a vízelvezetési és járdapítési munkák is el lettek végezve.

Pilisborosjenő murvás utcáinak nagy részét Terramix technológiával előkészítették a szilárd burkolat fogadására. Több utcában (Bem, Bajcsy ) a járdákat és a vízelvezetést is megépítették. 

Windisch László

 

 

 

 

 

 

Megújúlt a Kevélyhegyi út burkolata!

18 nappal ezelőtt

Pilisborosjenő Önkormányzata újabb utat újított fel. Pár nappal ezelőtt készült el a Kevélyhegyi út szegélyezése, aszfaltozása.

Mint képünkön látható, a csodálatos panorámájú (háttérben a Negykevély hegy) utca kiváló minőségben készült el. 

Minden bizonnyal az ebben az utcában élő pilisborosjenői lakók is örülnek a felújításnak, mivel a tavalyi nagy esőzések nagy kárt tettek az útban.

Mostantól autópálya minőségű aszfalton közlekedhetnek az itt élő, vagy ide látogató emberek.

Windisch László

 

Címkék: aktuális döntések, események, friss, programok

Több bejegyzés

KÉPGALÉRIÁK

Események

Természetes értékeink

Archívum

Zöldhulladék elszállítás

2 évvel ezelőtt

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2016. november 12-én az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft zöldhulladék és biohulladék szállítást végez.

A zöld és biohulladékot az ingatlantulajdonos 0.5 m3-t meg nem haladó mennyiségben, hulladékzsákban, vagy legfeljebb 1 méteres darabokra vágva és kötegelve helyezheti az ingatlana elé.

A gyűjtést egy időben több helyszínen kezdik meg, ezért a gyűjtési napon reggel 7:00 órára kérjük kihelyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé.

A gyűjtés – szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Amennyiben idegen anyagot találnak, a zsákokban úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadhatják. A zöldhulladékot zsákosan szállítják el, s a zsákot nem adják vissza.

A 0,5 m3-t meghaladó mennyiséget, egyszeri alkalommal az Érd, Sas utca 2.szám alatti hulladékudvarban a lakosoktól térítésmentesen átvesszük.

Tisztelettel:

Hegedűsné Dr. Hovánszki Tímea

 

 

A népszavazás helyi eredménye

2 évvel ezelőtt

Sportágválasztó

2 évvel ezelőtt

 

 

Útépítés

2 évvel ezelőtt

Néhány napja készült el az Ezüsthegyi út alsó részének útépítése.

Az Ezüsthegyi út felső szakasza, egészen a Kevélyhegyi útig a közeljövőben fog megépülni.

Íme a kész út:

:

 

( Foto: Wéel)

 

 

NÉPSZAVAZÁS

2 évvel ezelőtt

 

 

Beszámoló

2 évvel ezelőtt

 

 

 

Beszámoló

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének

2016. szeptember 22-én tartott üléséről

 

Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2016. 09. 22. 17 óra

 

A testületi ülés némi késéssel indult. Volt, aki előre jelezte várható késését.

Küller János megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a Testület hat fővel határozat képes. Jakab Csaba később érkezik. ( Előre jelezte.)

Az ötös és a hetes, kilences napirendi pont levételre került a tárgyalandó témák közül. A 14-es pont után egy SZSZB választási tag döntést kell meghozni.

Egyhangú igennel elfogadva

 

1. Tájékoztató határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Küller János polgármester

Küller: 103-110-es határozatokig való beszámolás a tájékoztató tartalma. A 110-esre vonatkozóan: M0. Ma jött meg az anyag. Akit érdekel itt elolvasható, betekinthető. 15-nap van rá. Ha lenne észrevétele valakinek kérem jelezze.

Egyhangúlag elfogadva

 

2. Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez 

Előterjesztő: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző

Küller: januárban be kell vezetni ezt a rendszert.

A pályázati forrás elegendő erre a célra.

Jegyző: Azon önkormányzat, mely még nem kezdte el a rendszer kiépítését, nincs esélye a januári bevezetésre. Eléggé bonyolult az átállás.

Küller: képzések szükségesek. Novembertől indulnak a tanfolyamok a dolgozók részére.

Egyhangúlag elfogadva!

 

3. Szociális tűzifa igénylési pályázat önrészének biztosítása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán és Vnyk. Bizottság)

 

Küller:Ez az akció minden évben van, az idén ráadásul kibővített tartalommal lesz.

Bizonyos kritériumoknak meg kell felelni a jelentkezőknek. Sajnos mindig több jelentkező van, mint ahányan kaphatnak fát. Az idén is rá szorultsági alapon kerül kiosztásra a tüzelő.

Varga-Peltzer: a bizottságok támogatták!

Egyhangúlag elfogadva!

 

4. Pilisborosjenő Településrendezési eszközei felülvizsgálata (2015) kapcsán területrendezési hatósági eljárás elindítására Képviselő-testületi határozat meghozatala

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Felmerültek olyan problémák, melyeket orvosolni kell. Nem megfelelő ingatlan használatok vannak a falu területén. Kaotikus állapotok vannak. A Szab: Terv. –hez is kell ezt a részt rendezni.

A határozatban szereplő cég adta a legjobb ajánlatot. Ők olyan információk birtokában vannak már, hogy garantálható a határidőre való elkészülés. Szerződést kell kötni ennek a feladatnak az ellátására.

Peltzer: konkrétan meg van nevezve néhány terület.

Küller: nem csak ezekről van szó. Például: amikor szántották a területeket kialakult egy kis különálló terület. Ez idővel erdő lett.

Ezeket a kis területeket ki kell vonni az erdő besorolásból, szántónak kell minősíteni, de helyettük ugyanennyi területet kell erdőnek minősíteni.

Tulajdonképpen területcserékről van szó.

Döntés: egyhangú igen

 

5. Lazaréti ingatlant terhelő önkormányzati jelzálogjog rangsorcseréje

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

ELHALASZTVA!

 

6. A Pilisborosjenő, Tücsök utcai rész vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Ez a döntés a 27-es táblára vonatkozik. Jelenleg még nem történt meg a belterületbe-vonás. Valószínűleg első körben nem is fog. Tulajdonosi határozatlanságok vannak a terület felső részén. Két tulajdonos újabb és újabb problémákat vesz elő. Ezt a hétvégét szabtam határidőnek. Ha nem tudnak dönteni, kimaradnak a belterületbe vonásból.

Ezen a területen az önkormányzat lesz a közmű beruházója. El kell indítani a tervezést.

Varga: PÜB tárgyalta, javasolja elfogadásra.

Szennyvíz, ivóvíz, létesítési engedélyek beszerzése szükséges.

Egyhangúlag elfogadva!

 

7.  2201 hrsz. telek ingatlanból magánszemély felajánlása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

ELHALASZTVA!

 

8. AURA őrzésével kapcsolatos biztonságtechnikai megállapodás

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Szeptember 1-től ténylegesen is a falu tulajdona lett az ingatlan.

Az első időben a Pilis Security figyelte az épületet.

Javaslom a  folytatólagos megbízást. Már volt is riasztás, amelyet ők ellenőriztek le. Ez szerencsére téves jelzés volt.

Kellene egy gondnok is. Javaslom azt a személyt, aki eddig is ellátta ezt a feladatot. Falubeli. Felvettem a kapcsolatot vele. Vállalná a feladatot.

Bruttó 50.000,-Ft / hó  lenne a díjazása.

Tehát két szerződésről kellene dönteni. A Pilis Sec. és a gondnoki.

27ezer Ft lenne az őrzési díj havonta.

Döntés:

Egyhangú igen

 

9. Pilisborosjenő 705/23-24 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra kötött adásvételi szerződések módosítása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

ELHALASZTVA!

 

10. Szennyvíztisztító kapacitás bővítésre vonatkozó KEHOP 2.2.2. pályázati felhívással kapcsolatos konzorciumi megállapodás

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

Küller: Erre a pályázatra várunk a választások óta. Gyakorlatilag benne vagyunk a támogathatói körben.

Kapcsolatban vagyunk a pályázat kezelőjével.

Gyorsan több nyilatkozatot kell tennünk ezzel kapcsolatban.

Sajnos több hiba van az „elődök”  által előkészített anyagban. Nem megfelelő adatokat vittek be.

Az elmúlt másfél évben az illetékes hatóságokat és szerveket kellett megkeresni. Nem sok sikerrel. Ma kaptam olyan infót, hogy van erre egy kormányrendelet, mely útmutatást ad az ilyen esetekre. Úgy kell megoldani a szennyvízelvezetést, hogy évtizedekig ne legyen probléma.

Nem szükséges önerő a pályázathoz.

Egyhangúlag elfogadva!

 

11. Pilisborosjenő 024 hrsz-ú táblának településrendezési szerződéssel nem érintett részének kisajátítása és a szerződés területi hatályának módosítása

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

(Zárt!)

 

12. 169/2015. (IX. 24.) KT határozat módosítása (zárt)

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

 

13. Magánszemély termőföld vásárlásának támogatása (zárt)

Előterjesztő: Küller János polgármester

 

14. Önkormányzati dolgozó családjának temetési segélye (zárt)

Előterjesztő: Küller János polgármester

(Megtárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán és Vnyk. Bizottság)

 

Pilisborosjenő, 2016. szeptember 8.

 

Windisch László

Főszerkesztő

 

Vegyük észre!

3 évvel ezelőtt

Évekig ezt a képet láthatta a falunkba érkező:

 

Ma ez a kép fogadja a hazatérőt, látogatót:

Folyik a Budai úton lévő régi Tüzép telep nagytakarítása. Az évekig itt tárolt építési és egyéb törmeléket végre elszállítják innen és a felszabadult telket az önkormányzat más, hasznos célra fogja használni.

 

 

A Pilisborosjenői Tűzoltó Egyesület elmúlt esztendejéről

4 évvel ezelőtt

Kedves Falutársaim!

Egy év elteltével néhány mondatban szeretnék beszámolni falunk érdeklődő lakóinak a Pilisborosjenői Tűzoltó Egyesület elmúlt esztendejéről.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt évek legeseménytelenebb évét zártuk. Ez részben talán falunk lakóinak nagyobb odafigyelése eredményezte, mind a lakásban való fűtésnél, mind a kerti tüzeléseknél. Valószínűleg a csapadékos időnek köszönhető, hogy nem lettünk riasztva erdőtüzekhez, sem Pilisborosjenőn, sem Ürömben.

Címkék: archív

Több bejegyzés

Tudta hogy...?

  • Pilisborosjenő lakossága: 3650 fő, belterülete: 124 ha, külterülete: 800 ha.
  • A település határától nem messze épült fel az Egri csillagok című film forgatása során használt díszlet-vár, amely még ma is megvan
  • A Pilisborosjenő északnyugati határában lévő Mackó-barlang már a jégkorszakot követően menedéket adott az embernek.

Pilisborosjenő Önkormányzata a Pilisborosjenői Hírmondó, Hírlevél és egyéb kiadványok kézbesítésére, kihordására keres munkavállalókat, vállalkozót.

Jelentkezni lehet:

Pilisborosjenő Önkormányzatának Ügyfélszolgálata,

Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Keresés

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!

 Kedves Olvasók!

Megjelent a Pilisborosjenői Hírmondó júniusi száma!

A Posta megkezdte a lap kézbesítését.