PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

« Első ‹ Előző 1 2 3 4 5 6 7 Utolsó »

Programajánló

7 órával ezelőtt

 

INVITÁCIÓ,

amely arról szól, hogy új évada indul a

MŰVÉSZEK A MIKLÓS-HÁZÉRT

jótékony célú beszélgetéssorozatnak!

Ezúttal, rendhagyó módon, a kérdező,

Papp János,

egyedül bitorolja a pódiumot

OKTÓBER 5-ÉN 19.00-KOR

a Miklós téri Általános iskola dísztermében

(III., Miklós tér 5.)

A VÁNDOR-SZÍNÉSZ MESÉL

című útinapló-válogatásával,

az iskola támogatására!

Képekkel, versekkel zenével elevenedik meg

az El Camino-, a lappföldi, a Japán-, a skóciai, a Himalája-, a Sierra Nevada-, az inkaföldi, az írországi és a korzikai vándorlás története.

Támogatói jegyek 1000-5000 Forintért a helyszínen vásárolhatók!

A novemberi beszélgetőpartner Kútvölgyi Erzsébet lesz!

 

 

Versenyfelhívás

3 nappal ezelőtt

VERSENYFELHÍVÁS

TELEKINGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló telekingatlanokat értékesítésre kínálja versenyeztetési eljárás keretében, azzal, hogy azt/azokat a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére értékesíti:

 

a)      az érintett vagyonelem megjelölése:

Pilisborosjenő, belterület 705/23 (836 m2) és 705/24 hrsz (863 m2).

b)      a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont:

  • Az ingatlan forgalmi értékbecslés szerinti értéken, vagy azt meghaladó összegért történő megvásárlási ajánlatban szereplő vételár

Azonos összegű ajánlatok esetén a fizetési határidő alapján kerülnek elbírálásra a beérkező ajánlatok.

c)       a megkötendő szerződés típusa: adásvételi szerződés az ingatlanok tulajdonjogának korlátozásmentes átruházásával

d)      a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek: az ingatlanok beépítésre szánt belterületen találhatóak, társasház vagy egyéb lakó célú épület építhető rájuk. (M0-űs védősávjába esés miatt azonban előzetes egyeztetés szükséges az építési engedély ügyében NIF Zrt-vel) valamint régészeti lelőhelynek minősülnek a hatályos HÉSZ szerint. (építkezés előtt tervezés során a Műemlékvédelmi Hatóságtól kérhető bővebb tájékoztatás ezzel kapcsolatosan)

e)      a pályázati ajánlatok benyújtásának helye: Pilisborosjenő Község Önkormányzata, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.,

módja: személyesen vagy postai úton, azzal a feltétellel, hogy a postai úton benyújtott ajánlatnak is be kell érkeznie a bontás időpontjára,

határideje: 2017.10.16. 10.00 óra

f)       a pályázati ajánlatok elbírálási időpontja: ajánlattételi határidőt követő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2017.11.15.

g)      az ajánlattevők értesítésének módja: személyes leadás (Hivatal Ügyfélszolgálatán), postai úton vagy e-mail útján. Az ajánlatnak legkésőbb az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie Önkormányzathoz.

h)      a pályázati ajánlat érvényességének feltételei:

Az ingatlanok megvásárlására külön-külön is benyújtható ajánlat, minden ingatlannál a legkedvezőbb ajánlatot értékelheti az önkormányzat nyertesként.

Az ingatlanok együttes, feltételes megvásárlására benyújtott ajánlatok nem érvényesek.

Az ingatlanok értékbecslése, tulajdoni lapja ajánlatkérőtől írásban kérhető, melynek másolatát ingyenesen rendelkezésre bocsájtja mind papír, mind elektronikus formában.

Az ingatlanok beépítésre vonatkozó szabályozása az önkormányzat www.pilisborosjeno.hu honlapján korlátozásmentesen megtekinthető.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlati kötöttséget keletkeztető vételi nyilatkozatot.

A benyújtott ajánlatokat ingatlanonként 100.000 Ft ajánlati biztosíték benyújtása mellett lehet érvényesen benyújtani az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742001-15441276 számú számlájára kell teljesíteni, közleményként kérjük megjelölni: 2ingatlan versenyeljárás biztosítéka”.

i)        Kapcsolattartási pont: dr. Szabó József Zoltán jegyző, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu, tel: 26/336-387

j)        Az eljárás indokolás nélküli érvénytelenné nyilvánításnak jogát az Önkormányzat fenntartja.

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 19.

 

                                                                                         Küller János

                                                                                          polgármester

 

 

MA: X. PILISBOROSJENŐI VÁRJÁTÉKOK

15 nappal ezelőtt

Ma 11 órától, színes, élvezetes programokkal, finom ételekkel, italokkal várják a látogatókat a 10. Pilisborosjenői Várjátákokon. 

A részletek a honlapunkon a  Pilisborosjenői Hírmondó PDF számában olvashatók, melyet a jobboldali hasábon a Letöltés címszó alatt, az augusztusi számra kattintva érhetnek el.

 

 

Utak

18 nappal ezelőtt

Tisztelt Lakosok!

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk az útfelújításra benyújtott pályázata alapján (nem a vis major helyzet miatti pályázat) sajnos nem részesült 2017-ben támogatásban.

 

Fentiekre tekintettel Pilisborosjenő szilárd burkolatú útjainak kátyújavítási munkálatait a 2017. évi költségvetés terhére, az Önkormányzat önerejéből finanszírozva megrendeltem, melyet a megbízott vállalkozó augusztusban elvégzett. Előbbieknek köszönhetően számos utca kátyúit javítottuk ki, mely bízom benne, hogy az ott lakók örömére és elégedettségére szolgál.

 

Útjaink javítását természetesen további teljes útfelújítási munkálatok (közbeszerzés alatt), és kisebb felújítási munkálatok keretén belül folyamatosan folytatni fogjuk, melynek csupán pénzügyi lehetőségeink szabhatnak határt.

 

Az útjavítások természetesen mindig kellemetlenségekkel járnak, melyhez türelmüket előzetesen és utólagosan is köszönöm!

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 05.

 

Küller János

                                                 polgármester

 

 

Hulladékelszállítás

18 nappal ezelőtt

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Községünk Lakosságát, hogy 2017. március 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Pilisborosjenőn: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el.

 

A hulladékszállítási napok egyenlőre nem változnak, sem a kommunális, sem a szelektív szállítás esetében.

 

Sajnos Községünkben az elmúlt időszakban a szelektív és a zöld hulladék elszállítása akadozott, a szolgáltató a szerződésében vállalt kötelezettségének megfelelően, az előre meghatározott időpontokban nem tudta elszállítani a szelektív hulladékot. A szolgáltatóval történt szállítási lehetőségek többszöri egyeztetésének és a hivatali munkának köszönhetően a helyzetet idővel tudtuk kezelni. A kommunális hulladékürítésben nem volt fennakadás.

 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (innentől: NHKV Zrt.) 2017. április 27. napján érkezett levelében tájékoztatta Pilisborosjenő Község Önkormányzatát, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján, a 3700-68/2016. számon kiállított megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta.

 

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület 142/2017. (VI. 29.) határozatával a szerződés felmondása mellett döntött, mely év végével szűnik meg.

 

Az elkövetkező időszakban gondoskodunk majd az új szolgáltató közbeszerzési eljárás keretén belüli kiválasztásáról.

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltató 2018. január 01-től történő megváltozásáról és az egyéb részletekről a helyben ismert módon tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 05.

 

Dr. Szabó József Zoltán
jegyző

 

 

Hírek a tornateremről

18 nappal ezelőtt

Tisztelt lakosok!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy hosszú egyeztetések eredményeképpen a Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában Pilisborosjenő vonatkozásban is döntött egy „A” típusú tornaterem megvalósításról.

 

A tornaterem megépítésnek helyszínéül a Képviselő-testület 139/2017. (VI. 29.) KT határozatában a 2097 Pilisborosjenő Külterület 0135/11 hrsz-ú ingatlant (AURA épületének ingatlana) jelölte ki.

 

A beruházás előkészítését a a „Nemzeti Sportközpontok” végzi, mellyel a együttműködésre vonatkozó megállapodást megkötöttük.

 

A helyszínen statikai vizsgálatok és földmérési munkálatok már voltak.

 

Fentiek alapján hamarosan megkezdődhetnek a konkrét tervezési, azt követően pedig a kivitelezési munkálatok.

 

Bízunk abban, és mindent megteszünk azért, hogy a tornaterem a döntést követően gyors ütemben megépülhessen, és mihamarabb gyermekeink napi testnevelési óráihoz, és egyéb sportéletünkhöz minőségi helyszínül szolgálhasson.

 

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 05.

 

Küller János

 polgármester

 

 

 

MUSTGÁZ VESZÉLY!!!

25 nappal ezelőtt

Mustgáz!

A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés

Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.

A mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel!

Magyarországon évente 40-50-szer riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. A riasztások körülbelül felénél viszont már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszméletvesztés és a haláleset.

 

 

Hangverseny

26 nappal ezelőtt

Hangverseny

Tegnap este komolyzenei hangversenyt tartottak Pilisborosjenőn a Tájházban

A Selmeczi Család szokásos, évi egyszeri alkalommal megrendezett koncertjét ezúttal szomorú esemény árnyalta be. A közelmúltban elhunyt Selmezci Borbála. Az Ő emlékének szentelték az estét.

Az előadáson Selmeczi Borbála családja, rokonai, barátai és tisztelői léptek fel.

Az est folyamán, nagy érdeklődés mellett Mozart mű került előadásra.

Wéel

 

 

Munkaerőt keresünk!

30 nappal ezelőtt

Közérdekű felhívás ( Kattintson ide)

 

 

Ünnepi Szentmise, Kenyér Szentelés

46 nappal ezelőtt

Ünnepi Szentmise, Kenyérszentelés

 

Kedves Testvérek!

Mindenkit nagy szeretettel hívunk, és várunk templomunkba 2017. augusztus 20.-án fél 11-től tartandó ünnepi szentmisére, hogy közösen imádkozzunk hazánkért, és nemzetünkért államalapító Szent István királyunk közbenjárását kérve. A szentmise keretében tartjuk szokás szerint az újkenyér megáldását, melyre bárki hozhatja saját kenyerét is, ha szeretné megáladtni. Imádkozzunk, és ünnepeljünk közösen minél többen együtt ezen a fontos ünnepünkön!

Péter atya

 

 

Útépítési hír

46 nappal ezelőtt

Folyik a Vár utca útépítése. Jelenleg a szegélyköveket rakják a szakemberek. A Vár utca egészen a Határ útig szilárd burkolatot kap.

Wéel

 

 

Elhunyt Kovács Ádám

58 nappal ezelőtt

 

 

Kedves Olvasók! A Tovább feliratra kattintva érhetik el Pálinkás Miklós bűcsuzó sorait.

 

 

Német nyelvi tábor 2017 nyara

2 hónappal ezelőtt

Beszámoló

 

 

Jegyzői tájékoztatás

2 hónappal ezelőtt

Tisztelt Lakosok!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Az ingatlanok előtt, az út és a kerítés közötti szakaszok tisztán és rendben tartása alapvetően a tulajdonosok kötelezettsége!

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata kapacitásai keretin belül a közterületek ezen szakaszait is folyamatosan megpróbálja rendben tartani, azonban ezt az Önök segítsége nélkül teljes körűen a rendelkezésre álló személyi erőforrásainkkal nem tudjuk elvégezni.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy az Önök által használt vagy tulajdonukban lévő közterületi szakaszokon fokozottan figyeljenek, és tegyenek az ápolt környezet megvalósíthatóságáért, kiemelten a zöldfelületek ápolására, karbantartására, rendezetten és tisztán tartására.

 

Településünk tisztasága és ápoltsága közös érdekünk!

 

Fentiekben segítségüket és együttműködésüket az Önkormányzat nevében előre is köszönöm!

 

Pilisborosjenő, 2017. július 17.

 

dr. Szabó József Zoltán                       

                              jegyző

 

 

 

Felhívás

2 hónappal ezelőtt

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Felhívása

 

 

Közigazgatási szünet

3 hónappal ezelőtt

2017. augusztus 3-18-ig közigazgatási szünet lesz a pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban.

A Közlemény eléréséhez kattintson ide.

 

 

FÉLIDŐ

3 hónappal ezelőtt

Küller János polgármester írása

 

 

Az M Nullról

3 hónappal ezelőtt

Tisztelt Lakosok!

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményben tájékoztatja a lakosságot az M0 gyorsforgalmi út északi szektor 10-11 sz. főutak közötti szaksz környezetvédelmi engedélyének módosítsának tárgyában.

A Közlemény eléréséhez kattintson ide

 

 

Új rendőrautót helyeztek szolgálatba Pilisborosjenőn

3 hónappal ezelőtt

Ünnepélyes keretek között új járőrautót, egy Suzuki Vitara terepjárót helyeztek szolgálatba 2017. június 23-án 10 órakor Pilisborosjenőn.

Az átadáson részt vett Dr. Németh Gyula r. ezredes a Pest megyei rendőr-főkapitányság gazdasági parancsnok helyettese, Koczka Gábor r. alezredes a pilisvörösvári rendőrörs parancsnoka, Küller János Pilisborosjenő polgármestere, Heves László alpolgármester, Varga István Csaba a helyi  Polgárőrség parancsnoka, Gyetkó Tibor c.r. zászlós körzeti megbízott, a polgárőrök, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az érdeklődő lakók. 

Az átadás előtt Küller János és Dr. Németh Gyula parancsnokhelyettes rövid beszédet mondott. Küller János beszédében kiemelte, hogy a falu és annak vezetése mindig is támogatta a bűnüldözést és a rendőrség munkáját. Már az előző gépjármú megvételekor is falunk biztonságának növelése volt a cél. A most a falu által vásárolt és a mai napon a rendőrség használatába átadott járművel a hatékonyság fokozása a mobilitás növelése került előtérbe.

Dr. Németh Gyula a helyi és környékbeli  bűnözés statisztikai adatai közül az elfogások számának és az ítéletre kerülő elkövetők arányának növekedéséről számolt be. Ez  utóbbi ma már 55 %. Tehát  száz bűnesetből az elkövetők ötvenöt százaléka kerül bíróság elé. Németh úr megköszönte a járművet. Innentől kezdve az autó karbantartása, üzemben tartása a rendőrség költségére történik.

Windisch László

Főszerkesztő

Hőségriadó!!!

3 hónappal ezelőtt

 

 

 

Figyelem: az illetékes minisztérium a várható nagy melegre való tekintettel

2017. június 22-én (csütörtök) 00.00 órától,

június 26-án (hétfő) 24.00 óráig

II. fokú hőségriadót rendelt el.

A teljes dokumentum eléréséhez kattintson ide

 

 

 

 

 

« Első ‹ Előző 1 2 3 4 5 6 7 Utolsó »

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!