PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

« Első ‹ Előző 1 2 3 4 5 6 7 Utolsó »

Elköszönő szép üzenet...

5 hónappal ezelőtt

 

Kedves Olvasók!

Sokszor volt szerencsém Önöket így megszólítani, mióta a Hírmondó szerkesztésére méltónak találtak Szegedi Róbert, Küller János polgármester urak és testületeik, de legfőképpen Önök az újság Olvasói, falunk lakói. Voltak nehéz időszakok az újság fennállása alatt, mikor nem volt módom szeretett feladatommal foglalkozni, és Önöket szolgálni, mivel akkor más szelek fújtak….  Most is egy hasonló időszak következik, mely eljövetelével úgy érzem nem tudnám feladatomat az Önök érdekében 100 százalékon végezni. Persze, botorság lenne kijelenteni, hogy ez bármikor is sikerült volna, de a célom, célunk ez volt.  Fentiek részben indoklásként írtam, mivel 2019. október 16-i hatállyal megbízatásomról a mai napon lemondtam.

Kérem, búcsú írásként engedjenek meg nekem egy kis történelmi visszatekintést.

Már a Hírmondó megszületésénél is volt szerencsém jelen lenni és szerkesztésében tevékeny módon részt venni. Szegedi Róbert polgármester úr és akkori testülete indította el a lapot, még a 90-es évek közepén. Szegedi Katalin tervezte a lap első fejlécét. Ez a művészeti alkotás 2010-ig fémjelezte a lapot, megadta stílusát. Ekkor még fekete-fehér volt a kiadvány és a költségek alacsonyabb szintje okán még havonta meg lehetett jelentetni.

2002-től 2006-ig más vette át a lap szerkesztését. Erről az időszakról ezen felületen nem kívánok nyilatkozni.

2006-tól négy évig ismét én szerkeszthettem a lapot, akkor képviselőként. Szép időszak volt!

2010-től ismét más kapott megbízást a szerkesztésre. Az akkori polgármester és testülete „színesre” váltott és elhagyták a lap hagyományos fejlécét. Ez az időszak kb. két évig tartott. A költségek magas szintje és az anyagi források kiapadása után 2012-ben (a lemondások okán belépő új képviselőként) újra megbízást kaptam a lap szerkesztésére. Mivel nem tehettünk mást, azt a döntést hoztuk, hogy vissza kell térni a fekete-fehér kiadásra és a két havonkénti megjelenést kell alkalmazni. Később, mikor -a most távozó testület erőfeszítéseinek és döntésének köszönhetően- lehetőség nyílt rá, újra színesben jelent meg a lap.  A tavalyi külcsín frissítés óta abban a formában kerül az Önök postaládájába a Hírmondó, ahogy a legutóbbi szám is. A lap új, szép kinézete ifj. Kónya Gábor úrnak köszönhető. A színes kiadás magas költségei miatt továbbra is nagyjából kéthavonta jelent meg a lap. Később a testület hozzájárult a Hírmondó újság weboldalának 2015. májusától történő elindításához. Azóta segíti Önöket ez a - részemről pluszként vállalt, de nagy örömmel végzett, folyamatos munkával „üzemeltetett”- internetes orgánum az információkhoz való hozzájutásban.

Köszönöm mindenki segítségét, aki a lap és az online oldal létrehozásában, működtetésében valaha is a segítségemre volt. Ezen belül azon testületek, polgármesterek szíves támogatását is köszönöm, melyek idején volt szerencsém szerkeszteni a Hírmondót.

Külön köszönetem fejezem ki Kónya Gábor úrnak, a több, mint egy évtizedes támogatást, melyet személyében és falunkban működő nyomdája által nyújtott a lap megjelenéséhez.

Köszönöm az intézmények, társ-szervek vezetőinek, dolgozóinak, a hivatal munkatársainak segítőkész hozzáállását. Köszönöm a társadalmi és egyéb egyesületek tagjainak, vezetőinek közreműködését a lap kiadásában.

Bízom abban, hogy a következő időszakban még magasabb szinten fogják Önöket tájékoztatni. Erre garancia lehet az új testület velem és a most távozó testülettel szembeni múltbeli elvárásai. Remélem, hogy még az ezeket az elvárásokat is meghaladó szinten működik majd falunkban a nyilvánosság.

 

Üdvözlettel!

Windisch László

Főszerkesztő

Pilisborosjenő, 2019. október 15.

 

 

Szociális tüzifa

6 hónappal ezelőtt

Pilisborosjenő Önkormányzata az idén is pályázott szociális tüzifára. Ennek eredményeképpen a szállítók  megkezdték a még nagyobb szálakban lévő fa kiszállítását az önkormányzat telephelyére. Itt az önkormányzat munkásai a tüzfát apróbb darabokra vágják, felhasogatják. Így, tüzelésre készen kerül ki a rászorultakhoz.

WL

 

 

Petőfi utca? Aszfaltozva!

6 hónappal ezelőtt

A lakók nagy örömére, pár hete elkészült a Petőfi utca aszfaltozása. A vállalkozó szó szerint éjjel nappal dolgozott a kivitelezésen, mivel az őszi megrendelések sokasága miatt az aszfalt szállítója csak késő este tudta szállítani az anyagot. 

Remélhetőleg, az új burkolat sokáig fogja szolgálni a Petőfi utcában élőket!

Windisch László

 

 

MEGKEZDŐDÖTT! ZEBRA I. ÜTEM

6 hónappal ezelőtt

Nagyobb méret eléréséért kattintson a Tovább szövegre!

 

 

Rendelési idő, helyesen

6 hónappal ezelőtt

Kedves Olvasók! A legutóbbi Hírmondóban, nyomdatechnikai okból, tévesen jelent meg Dr Csányi Márta rendelési ideje. Ezúton kérünk elnézést és alább közöljük a helyes redelési időket.

A SZERDAI RENDELÉS MEGSZŰNT!

Idős lakótársainkat köszöntöttük

6 hónappal ezelőtt

 

Nagyobb képért: kurzort kép fölé, jobb egérgomb klikk, megnyitás új lapon. 

 

 

NE FELEJTSE EL!

6 hónappal ezelőtt

MEGHÍVÓ

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSÉRE

Szeretettel meghívjuk, hogy ünnepeljen velünk! 2019 október 4-én (péntek) 16 órai kezdettel

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe

 

 

 

 

 

LESZ ZEBRA AZ ISKOLÁNÁL!

6 hónappal ezelőtt
A mai napon megkaptuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től ismételt kérésünkre, a részleges -I. ütem. - hozzájárulási engedélyt a zebra kivtelezési munkálataira. Külön köszönöm nekik a gyors segítséget! A munkát mielőbb megkezdjük!

Küller János polgármester

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a zebra kiépítése egy hosszab folyamat lesz. A törvényi előírások alapján elogadott tervek szerint több ütemben valósulhat meg. Ennek első üteme fog hamarosan megkezdődni.

Az Önkormányzat, a tanárok, szülők eddig is megtettek minden tőlük  telhetőt a gyermekek biztonsága érdekében. A rendőri, polgárőri biztosítás, a figyelemfelhívó zászlócskák is a biztonságos áthaladást segítették. A zebra elkészülte után azért nagyobb biztonságban kelhetnek át a túloldalra gyermekeink, de a zebra és még egy lámpás átkelő sem nyújt 100 százalékos biztonságot! Kedves autósok! A zebra elkészülte után, ha lehet még fokozottabban figyeljünk a gyerekek biztonságára!

Windisch László

Főszerkesztő 

 

Köszöntés

6 hónappal ezelőtt

 

 

Szüreti Felvonulás-Bál

6 hónappal ezelőtt

 

 

INTERJÚ KÜLLER JÁNOS POLGÁRMESTERREL

6 hónappal ezelőtt

Előzetes a következő Hírmondó újságból:

Újabb utak újultak meg

Pilisborosjenőn

Interjú Küller János Polgármesterrel


Windisch László- Polgármester Úr! Pilisborosjenő lakóinak nagy része örömmel fogadta, hogy útjaink sorra felújításra kerülnek. Az ellenérzéseket megfogalmazók jórészének is csak egy lényegre törő kérdése van, mikor kerül sor az Ő utcájuk felújításra?

 

Küller János: Az elmúlt hónapokban megint sikerült egy jelentős lépést tenni az Út és Falu programunkban meghirdetett, közlekedésünket, komfortérzetünket javító járda és út rekonstrukciók terén. Sajnos a lakosság által jelzett több utcában még nem tudtuk elkezdeni a munkát, annak ellenére, hogy a magam részéről teljesen egyetértek azon jogos igényekkel, melyeket hozzánk eljuttattak. Azokban az utcákban, ahol sikerült az út állapotán jelentősen javítani, azt az ott lakók többsége örömmel fogadta. Akinek volt valamilyen jellegű észrevétele, ott az ingatlantulajdonossal a kivitelező egyeztetett, és a közeli napokban a megbeszéltek szerint orvosolják a problémát.

A teljes terjedelmű interjú eléréséért kattintson ide.

Windisch László

 

Így szebb, jobb, biztonságosabb!

6 hónappal ezelőtt

Újabb járdaszakasz újúlt meg Pilisborosjenőn.

A Fő utca, Híd utcától a Polgármesteri Hivatalig tartó járdaszakaszát újította fel az Önkományzat a napokban.

Pilisborosjenő szépül!

Windisch László

 

 

A szépet is észre kell venni!

6 hónappal ezelőtt

A Természet és a gondos kezek munkája látható a Cigány patak Mester utca szakaszánál. Még, így ősz felé közeledve is kellemes látványt nyújtanak a virágok az arra haladóknak.

Windisch László

 

 

Bessenyei Ferenc emlékére

6 hónappal ezelőtt

Emléktábla avatás

Sok egykori és mai rajongója, tisztelője, pályatársa volt jelen Bessenyei Ferenc emléktáblájának pilisborosjenői felavatásán 2019. szeptember 21-én. A művész életének egy rövidebb szakaszában élt falunkban. Most, születésének századik élvfordulója adott alkalmat Pilisborosjenő Önkormányzatának, hogy tiszteletére, itteni lakóházának utcai homlokzatán, a ma ott élők szíves hozzájárulásával, felavassa Bessenyei Ferenc emléktábláját.

 

A rendezvényen először Küller János polgármester emlékezett Bessenyei Ferencre. Méltatta személyét, munkásságát, életútját, szólt a Vele kapcsolatos itteni történésekről.

Ezután a színművész úr özvegye, B. Élthes Eszter lépett a mikrofonhoz. Férjére emlékezve megosztott néhány kedves történetet a megjelentekkel. Szívből köszönte, és megtiszteltetésnek érezte, hogy falunk önkormányzata emléktáblát helyezett el egykori lakhelyének falán.

Majd Lőte Attila színművész, Bessenyei Ferenc hajdani pályatársa osztott meg színes, a művésszel kapcsolatos történeteket az érdeklődőkkel. Ezek között volt humoros és szívet szorongató is. Bejátszásról Bessenyei Ferenc szólt hozzánk. Egyrádiójáték rövid jelenetét hallhattuk. Megható volt.

Az emléktábla leleplezése következett. B. Élthes Eszter, Lőte Attila, és Küller János közösen tárták a megjelentek elé a művész nevető portréjának kőbe vésett változatát ábrázoló márványtáblát.

 

 

 

Az avatási ünnepség után az érdeklődők a Tájházba vonultak, ahol Kerekes Károly nagyszerű előadásában hallgathatták meg Terje dalát a Hegedűs a háztetőn című darabból.

Az ünnepség jóízű beszélgetéssel, poharazgatással fejeződött be.

Windisch László

 

 

Polgármester-jelöltek vitája

6 hónappal ezelőtt

2019. szeptember 20-án este tartották a 2019-es önkormányzati választáson polgármester-jelöltként indulók vitáját.

A Jenő Választ 2097 Csapatának szervezésében lezajlott eseményt szép számú érdeklődő kísérte figyelemmel.

A Bihaly Áron által moderált vitaesten Gergely György, Küller János és Tömöri Balázs polgármester-jelöltek válaszoltak a szervezők által begyűjtött és rendszerezett kérdésekre.

    

     Gergely György             Küller János                 Tömöri Balázs

Videó itt tekinthető meg: https://youtu.be/nyKUvbWq6F0

Windisch László

 

 

Vita

6 hónappal ezelőtt

Polgármester jelöltek vitája

 

2019. szeptember 20-án (pénteken) 18:30-tól a Pilisborosjenői polgármesterjelöltek vitája közös megegyezésük alapján kerül megtartásra  a Reichel József Művelődési Házban. A vita szigorúan moderált lesz, és helyben feltett kérdésekre a hallgatóság soraiból nem lesz lehetőség. Az esemény tematikáját az e-mail-ben, a közösségi médián keresztül és a szervezőknek személyesen átadott kérdések alapján, és a polgármesterjelöltekkel egyeztetve állítotották össze. A szervezők és a jelöltek mindenkit sok szeretettel várnak!

 

 

Emléktábla avatás

7 hónappal ezelőtt

 

 

Mozi Bessenyeivel

7 hónappal ezelőtt

Ürömi program

7 hónappal ezelőtt

 

MA XII. VÁRJÁTÉK!

7 hónappal ezelőtt

 

 

« Első ‹ Előző 1 2 3 4 5 6 7 Utolsó »

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!