PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

PROGRAMAJÁNLÓ

5 hónappal ezelőtt

 

 

Fotópályázat

5 hónappal ezelőtt

A Bizek Emi Alapítvány a Kreatív Gyermekekért és a Pilisborosjenői Általános Iskola fotópályázatot hirdet

 

 

Ürömi program

5 hónappal ezelőtt

A  NobilArt Művészeti Egyesület hangversenyt tart 2018. május 25-én az ürömi Mávelődési Házban

A bővebb információért kattintson ide

 

 

Kitüntetés

5 hónappal ezelőtt

 

 

                                          Király Dávid a kitüntetés átvételekor.

(Forrás: Heves László)

Lakossági Fórum, Bécsi út

5 hónappal ezelőtt

Tegnap, 2018. május 4-én, a lakossági fórumot tartottak Pilisborosjenőn a Bécsi úti településrész lakói számára. 

KÖSZÖNET!

6 hónappal ezelőtt

 

 

Nagymamák köszöntése

6 hónappal ezelőtt

Tegnap, 2018. május 2-án 16 órakor tartották meg a pilisborosjenői nagymamák köszöntését a helyi művelődési házban.

Az eseményt a Nyugdíjas Klub szervezte.

Képeink a rendezvényen készültek.

( Windisch László)

 

 

HELYI NÉPSZAVAZÁS

6 hónappal ezelőtt

KONCERT

6 hónappal ezelőtt

JAZZ FEST

Pilisborosjenő

2018. június 9. 16 óra

 

 

Pályázatok

6 hónappal ezelőtt

VERSENYFELHÍVÁS

műfüves focipálya üzemeltetésre/hasznosításra

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, a „játszótér melletti” műfüves focipálya üzemeltetésére/hasznosításra versenyeztetési eljárást ír ki:

 

a)      az érintett vagyonelem megjelölése:

Pilisborosjenő, belterület, a „játszótér melletti” műfüves focipálya.

b)      a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont:

 • Az ingatlan üzemeltetése ellenében igényelt használat időtartama
 • a használat célja során megvalósítani kívánt tevékenység, az azzal érintettek köre.

c)      a megkötendő szerződés típusa: határozott idejű, 3 éves üzemeltetési szerződés/meghatározott időtartamokra vonatkozó használati jog

d)      a pályázati ajánlatok benyújtásának helye: Pilisborosjenő Község Önkormányzata, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.,

módja: személyesen vagy postai úton, azzal a feltétellel, hogy a postai úton benyújtott ajánlatnak is be kell érkeznie a bontás időpontjára,

határideje: 2018.05.15. 10.00 óra

e)      a pályázati ajánlatok elbírálási időpontja: ajánlattételi határidőt követő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2018.05.31.

f)        az ajánlattevők értesítésének módja: személyes leadás (Hivatal Ügyfélszolgálatán), postai úton vagy e-mail útján. Az ajánlatnak legkésőbb az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie Önkormányzathoz.

g)      a pályázati benyújtásnak feltételei:

 • Meg kell jelölni és részletesen leírni a folytatandó tevékenységet, érintettek körét (szakmai program)
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázó az üzemeltetést, karbantartást a használat vállalja,
 • Azt az időintervallumot, időintervallumokat melyekben a pályázat az üzemeltetés ellenében használni kívánja

h)      Kapcsolattartási pont: dr. Szabó József Zoltán jegyző, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu, tel: 26/336-387

i)        Az eljárás indokolás nélküli érvénytelenné nyilvánításnak jogát az Önkormányzat fenntartja.

 

Pilisborosjenő, 2018. április 27.

 

                                                                                   Küller János s. k.

                                                                                   polgármester

 

 

************************

 

Pályázati Kiírás

önkormányzati lakások szociális alapú bérbe adásra

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló,a Fő út 59. fsz.1. (37,48 m2), és a Fő út 59. első emelet 1. (jobb oldali lakás 47m2) számú önkormányzati lakások határozott, 3 éves időtartamra történő szociális alapú bérbe adásra pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

 

A két lakásra csak külön lehet pályázni!

 

Pályázatot az a nagykorú személy jogosult beadni,

a) aki a pályázat benyújtását megelőzően életvitelszerűen Pilisborosjenőn tartózkodik, és

b) akinek és a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének másfélszeresét nem haladja meg, egyedül élő esetében a kétszeresét, és ingatlanainak, ingóságainak, továbbá vagyoni értékű jogainak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 50-szeresét nem haladja meg, továbbá

c) aki maga és a családja lakhatását önerőből biztosítani nem képes, és

d) aki a pályázati feltételeket elfogadja.

 

Nem pályázhat az, aki az ország területén bárhol rendelkezik:

a) önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő beköltözhető tulajdoni hányaddal,

b) önkormányzati bérlakás bérleti jogával,

c) önkormányzati bérlakás bérleti jogáról ellenérték fejében lemondott.

 

Áram és víz almérő van mindkét lakásban, a gáz pedig légköbméter alapján kerül kiszámlázásra a bérleti díjjal együtt.

 

A bérleti díj az Önkormányzat rendeletében foglaltak alapján kerül megállapításra. (jelenleg 600 forint/m2)

 

A pályázatok benyújtásnak határideje: 2018. május 31.

 

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba (2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.) kell benyújtani, olyan módon, hogy az legkésőbb a benyújtási határidő végéig oda megérkezzen.

 

A lakások előzetesen egyeztetett időpontokban megtekinthetőek.

 

Pályázatban nyilatkozni kell a pályázóval együtt költöző személyek számáról, igazolni kell a jövedelmi helyzetet, és nyilatkozni kell a kizáró feltételek fent nem állásáról.

 

A beérkezett pályázatokról a – pályázati határidő lejártát követően –a polgármester a szociális helyzet alapján kialakult sürgősségi sorrend figyelembevételével dönt.

 

Pilisborosjenő, 2018. április 27.

 

                                                                                  Küller János s. k.

                                                                                   polgármester

 

 

Boldog békeévek...

6 hónappal ezelőtt

Pilisborosjenő az 1960-as évek környékén. 

(Forrás: Heves László)

 

 

Játszótér

6 hónappal ezelőtt

 

Tisztelt lakosok!

 

 

 

A közösségi összefogás keretén belüli, Önkormányzati szervezésű szépítő akció 2018. április 22-én lezajlott.

Sajnos a lakosság részéről visszafogott érdeklődés mutatkozott az akció iránt, azonban akik megjelentek, nagyon sokat segítettek.

 

Köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkákban!

 

Bízunk abban, hogy a későbbi akcióinkba minél többen be fognak kapcsolódni, és segítségükkel, valamint összefogással tovább szépíthetjük falunkat.

 

 

Pilisborosjenő, 2018. április 24.

 

Küller János

 polgármester

 

 

 

Beszámoló képekben

6 hónappal ezelőtt

2018. április 22-én 10 órakor tartották a Kitelepítési  Megemlékező Ünnepséget Piéisborosjenőn.

Képeink az eseményen készültek.

(Windisch László)

 

HA VALAKI MÉG NEM TUDNÁ

6 hónappal ezelőtt

Pékség nyílt a Budai úton a Posta mellett!

 

KÖZMEGHALLGATÁS

6 hónappal ezelőtt

Pilisborosjenő Község Képviselőtestülete Közmeghallgatást tartott  2018. április 20.-án 17 órakor

Megjelent az áprilisi Hírmondó újság!

6 hónappal ezelőtt

Kedves Pilisborosjenői Lakosok, Kedves Olvasók!

Megjelent a Pilisborosjenői Hírmondó újság áprilisi száma!

A Posta a mai napon, 2018. április 17-én megkezdte a lap kihordását.

Kérjük Önöket, hogy keressék postaládájukban a Pilisborosjenői Önkormányzat hivatalos lapját.

Amennyiben, valamilyen oknál fogva nem jut el Önökhöz az újság, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában hozzájuthatnak egy példányhoz.

Az internetes verzió ide kattintva érhető el.

Windisch László

 

HIRDETMÉNYEK

6 hónappal ezelőtt

A Kormányhivatal közleménye. Klikkeljen ide

A Kormányhivatal második közleménye: Klikkeljen ide

 

 

Tűzmegelőzés

6 hónappal ezelőtt

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

 

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

-          belterületen a kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezheti azt bizonyos keretek között (meghatározott hónap, nap és időpont); amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni;

-          az egyéb hulladékok égetése tilos, és a veszélyes égéstermékek miatt mérgezést, valamint környezetkárosítást okozhat;

-          külterületen csak előzetes engedély alapján végezhető irányított égetés, mely engedélyt Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség adja ki az égetést kezdeményező ügyfél írásbeli kérelmére; az engedélyt legalább 10 nappal a tervezett égetés előtt írásban kell megkérni 3.000,- Ft illeték megfizetése mellett; a kérelmen meg kell jelölni a tervezett égetés helyszínét, napját és időpontját, valamint lehetőség van egy pótnap megjelölésére is, ha valamilyen okból a tervezett napon nem valósul meg az égetés.

-          a jogszabályokban foglaltak megszegése esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható (külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül végzett irányított égetés esetén min. 50.000,- Ft a bírság; szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén min. 20.000,- Ft a bírság; belterületen nem az önkormányzat által meghatározott időpontban történő égetés esetén min. 10.000,- Ft a bírság; de a kiszabott bírság összege akár 1.000.000,- Ft is lehet).

 

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú ingatlanon található nyílt lángú kerti tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott az önkormányzat által szabadtéri égetésre meghatározott időpontokon túl sem az általános égetési szabályok betartásával. Ezek röviden a következők:

 • a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül;
 • a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az továbbterjedhet;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;
 • baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabadban, hívjuk a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számot!

 

Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, a tervezett égetés előtt tájékozódjanak Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél (2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; tel.: (36-23) 524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu), vagy a helyi önkormányzatnál.

 

A fenti rendszabályok betartásával tovább csökkenthetjük a természetben és anyagi javainkban évenként több millió forintos károkat okozó szabadtéri tüzesetek számát!

 

( Forrás: Heves László PBJ-ÖTE)

 

A Katasztrófavédelem felhívásai

6 hónappal ezelőtt

HULLADÉK

6 hónappal ezelőtt

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

Alábbiakban közlöm az április havi hulladéknaptárt, mely honlapunkon is olvasható.

HULLADÉKNAPTÁR 2018. (érvényes április 30-ig)

TELEPÜLÉSI VEGYES (KOMMUNÁLIS) HULLADÉK GYŰJTÉSE
csütörtök.

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS

műanyag, papír: minden hónap első péntek (bármilyen áttetsző zsákban)

zöldhulladék: április 27. (Ez alkalommal matrica nélkül visszük el a legfeljebb 120 literes zsákokat és az 1 méternél nem hosszabb, fél méternél nem vastagabb átmérőjű, szorosan összekötött gallykötegeket.)

lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el. Időpontot az ügyfélszolgálatunkon kérhet, lehetőleg e-mailben.

Üdvözlettel:

Veszelovszkiné Palóczi Krisztina
irodavezető
 
Zöld Bicske Nonprofit Kft.
2060 Bicske, Csákvári út 45.
Tel: +36-30-701-7267
www.zoldbicske.hu

 

 

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!