PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

Hulladékelszállítás

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Községünk Lakosságát, hogy 2017. március 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Pilisborosjenőn: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el.

 

A hulladékszállítási napok egyenlőre nem változnak, sem a kommunális, sem a szelektív szállítás esetében.

 

Sajnos Községünkben az elmúlt időszakban a szelektív és a zöld hulladék elszállítása akadozott, a szolgáltató a szerződésében vállalt kötelezettségének megfelelően, az előre meghatározott időpontokban nem tudta elszállítani a szelektív hulladékot. A szolgáltatóval történt szállítási lehetőségek többszöri egyeztetésének és a hivatali munkának köszönhetően a helyzetet idővel tudtuk kezelni. A kommunális hulladékürítésben nem volt fennakadás.

 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (innentől: NHKV Zrt.) 2017. április 27. napján érkezett levelében tájékoztatta Pilisborosjenő Község Önkormányzatát, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján, a 3700-68/2016. számon kiállított megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta.

 

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület 142/2017. (VI. 29.) határozatával a szerződés felmondása mellett döntött, mely év végével szűnik meg.

 

Az elkövetkező időszakban gondoskodunk majd az új szolgáltató közbeszerzési eljárás keretén belüli kiválasztásáról.

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltató 2018. január 01-től történő megváltozásáról és az egyéb részletekről a helyben ismert módon tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 05.

 

Dr. Szabó József Zoltán
jegyző

 

 

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!