PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
online

Hírek a tornateremről

Tisztelt lakosok!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy hosszú egyeztetések eredményeképpen a Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában Pilisborosjenő vonatkozásban is döntött egy „A” típusú tornaterem megvalósításról.

 

A tornaterem megépítésnek helyszínéül a Képviselő-testület 139/2017. (VI. 29.) KT határozatában a 2097 Pilisborosjenő Külterület 0135/11 hrsz-ú ingatlant (AURA épületének ingatlana) jelölte ki.

 

A beruházás előkészítését a a „Nemzeti Sportközpontok” végzi, mellyel a együttműködésre vonatkozó megállapodást megkötöttük.

 

A helyszínen statikai vizsgálatok és földmérési munkálatok már voltak.

 

Fentiek alapján hamarosan megkezdődhetnek a konkrét tervezési, azt követően pedig a kivitelezési munkálatok.

 

Bízunk abban, és mindent megteszünk azért, hogy a tornaterem a döntést követően gyors ütemben megépülhessen, és mihamarabb gyermekeink napi testnevelési óráihoz, és egyéb sportéletünkhöz minőségi helyszínül szolgálhasson.

 

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 05.

 

Küller János

 polgármester

 

 

 

Copyright © 2015 Pilisborosjenő Község Önkormányzata  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Készítette: More!